Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0087/2014

Ingivna texter :

A7-0087/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0397

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

7.1. Skydd av arter av vilda djur och växter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0397)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy