Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0262(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0192/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0192/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0403

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.7. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και του Μαυροβουνίου (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0403)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου