Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2083(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0123/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0123/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0408

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.12. Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις [2013/2083(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλέπε Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0408)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της πρώτης περιόδου συνόδου της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου