Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0398(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0274/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0274/2014

Συζήτηση :

PV 14/04/2014 - 18
CRE 14/04/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0412

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.16. Θέσπιση περιορισμών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της Ένωσης, στο πλαίσιο μιας εξισορροπημένης προσέγγισης, και την κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη του κειμένου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κρίνεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0412)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου