Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0216(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0272/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0272/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0414

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.18. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση που αφορά τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0414)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου