Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0082(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0278/2013

Ingivna texter :

A7-0278/2013

Debatter :

PV 15/04/2014 - 23
CRE 15/04/2014 - 23

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.23
CRE 16/04/2014 - 7.23

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

7.23. Överföring av motorfordon ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (föredragande) begärde, med åberopande av artikel 175.2 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Parlamentet godkände denna begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy