Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0163(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0124/2013

Ingediende teksten :

A7-0124/2013

Debatten :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Stemmingen :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Stemverklaringen
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

7.24. Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is ***I (eindstemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor een regeling van financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Het debat heeft op 22 mei 2013 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 22.5.2013).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 23 mei 2013 (punt 13.3 van de notulen van 23.5.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0419)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0419)

Het woord werd gevoerd door:

voor de stemming, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, om overeenkomstig artikel 175, lid 2, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken, Paweł Zalewski (rapporteur), om daartegen bezwaar aan te tekenen, en Franziska Keller, om de terugverwijzing naar de commissie te ondersteunen.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Paweł Zalewski, na de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid