Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0080/2014

Ingivna texter :

A7-0080/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.29
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0424

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

7.29. Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0424)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0424)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy