Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0377(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0171/2014

Ingivna texter :

A7-0171/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.31
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0426

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

7.31. Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0426)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0426)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy