Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.33. Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τελική ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Απριλίου 2014 (σημείο 24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2014).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2014 (σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0428)

Παρεμβάσεις

Daniel Cohn-Bendit, πριν την ψηφοφορία, επί της παραγράφου 61 του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2014 (ο Πρόεδρος παρέχει σχετικές διευκρινήσεις).

Jens Geier, εξ ονόματος του εισηγητή, για να διευκρινήσει ότι ο Cătălin Sorin Ivan (εισηγητής) επιθυμεί να αφαιρεθεί το όνομά του από την έκθεση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου