Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2196(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0246/2014

Ingediende teksten :

A7-0246/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

7.33. Kwijting 2012: Europees Parlement (eindstemming)
Volledige verslagen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling I – Europees Parlement [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Het debat heeft op 2 april 2014 plaatsgevonden (punt 24 van de notulen van 2.4.2014).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 3 april 2014 (punt 7.13 van de notulen van 3.4.2014).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0428)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Cohn-Bendit, voor de stemming, over paragraaf 61 van de op 3 april aangenomen resolutie (de Voorzitter geeft hem uitleg).

Jens Geier, namens de rapporteur, om aan te geven dat Cătălin Sorin Ivan (rapporteur), zijn naam van het verslag wenst te halen.

Juridische mededeling - Privacybeleid