Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2014

Ingivna texter :

A7-0246/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

7.33. Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (slutomröstning)
CRE

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Debatten hölls den 2 april 2014 (punkt 24 i protokollet av den 2.4.2014).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 3 april 2014 (punkt 7.13 i protokollet av den 3.4.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0428)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Daniel Cohn-Bendit om punkt 61 i resolutionen som hade gått till omröstning den 3 april 2014 (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Jens Geier yttrade sig på föredragandens vägnar för att meddela att Cătălin Sorin Ivan (föredragande) ville dra tillbaka sitt namn från betänkandet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy