Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.2. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.3. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.4. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.5. Rámcová dohoda mezi EU a Koreou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.6. Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.7. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.8. Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.9. Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v autonomních oblastech Madeira a Azory * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.10. Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.11. Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

7.12. Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (hlasování)

7.13. Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách (hlasování)

7.14. Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů (hlasování)

7.15. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (hlasování)

7.16. Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu ***II (hlasování)

7.17. Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***II (hlasování)

7.18. Náhodné úlovky kytovců ***II (hlasování)

7.19. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)

7.20. Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ***I (hlasování)

7.21. Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***I (hlasování)

7.22. Ostraha vnějších námořních hranic ***I (hlasování)

7.23. Převod motorových vozidel ***I (hlasování)

7.24. Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou ***I (konečné hlasování)

7.25. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (konečné hlasování)

7.26. Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I (hlasování)

7.27. Financování evropských politických stran ***I (hlasování)

7.28. Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie ***I (hlasování)

7.29. Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***I (hlasování)

7.30. Invazní nepůvodní druhy ***I (hlasování)

7.31. Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu ***I (hlasování)

7.32. Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***I (hlasování)

7.33. Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (konečné hlasování)

7.34. Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (konečné hlasování)

7.35. Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí