Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0185(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0268/2014

Разисквания :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0433

Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

11. Система на собствените ресурси * - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси *** - Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства * (разискване)
CRE

Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Доклад относно мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз [2014/2020(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Препоръка относно проекта за Регламент (ЕС, Евратом) на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Доклад относно проекта на регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (в качеството на заместник на докладчика ) и Anne E. Jensen представиха своите доклади.

Изказаха се: Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Salvador Garriga Polledo, от името на групата PPE, Jutta Haug, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Ingeborg Gräßle, Ивайло Калфин, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons и Andrej Plenković.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure и Anne E. Jensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2, от протокола от 16.4.2014, точка 14.4 от протокола от 16.4.2014 и точка 14.3 от протокола от 16.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност