Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0185(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0268/2014

Debatten :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0433

Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

11. Stelsel van eigen middelen * - Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen - Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen *** - Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien * (debat)
CRE

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Anne E. Jensen en Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Verslag over uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [2014/2020(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Anne E. Jensen en Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad (EU, Euratom) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Anne E. Jensen en Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Verslag over de ontwerpverordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Anne E. Jensen en Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure en Anne E. Jensen leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-Fractie, Jutta Haug, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons en Andrej Plenković.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure en Anne E. Jensen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.2, van de notulen van 16.4.2014, punt 14.4 van de notulen van 16.4.2014 en punt 14.3 van de notulen van 16.4.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid