Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0185(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0268/2014

Debaty :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0433

Protokół
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg

11. System zasobów własnych * - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych *** - Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Sprawozdanie w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [2014/2020(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady (UE, Euratom) określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (w zastępstwie sprawozdawcy) i Anne E. Jensen przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Jutta Haug w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons i Andrej Plenković.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure i Anne E. Jensen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.2, protokołu z dnia 16.4.2014, pkt 14.4 protokołu z dnia 16.4.2014 i pkt 14.3 protokołu z dnia 16.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności