Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0185(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0268/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0433

Zápisnica
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg

11. Systém vlastných zdrojov * - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov *** - Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Správa o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Európskej únie [2014/2020(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Správa o návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (v zastúpení spravodajcu) a Anne E. Jensen uviedli svoje správy.

Vystúpili: Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Salvador Garriga Polledo v mene skupiny PPE, Jutta Haug v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons a Andrej Plenković.

Vystúpili: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure a Anne E. Jensen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.2, zápisnice zo dňa 16.4.2014, bod 14.4 zápisnice zo dňa 16.4.2014 a bod 14.3 zápisnice zo dňa 16.4.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia