Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0248(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0078/2014

Внесени текстове :

A7-0078/2014

Разисквания :

PV 16/04/2014 - 12
CRE 16/04/2014 - 12

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 14.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0436

Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

12. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Stavrakakis (докладчик по становището на комисията BUDG), Nuno Teixeira, от името на групата PPE, Kerstin Westphal, от името на групата S&D, Michael Theurer, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić и Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nikola Vuljanić.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Rosa Estaràs Ferragut.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.6 от протокола от 16.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност