Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0078/2014

Ingediende teksten :

A7-0078/2014

Debatten :

PV 16/04/2014 - 12
CRE 16/04/2014 - 12

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0436

Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

12. Solidariteitsfonds van de Europese Unie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Stavrakakis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Nuno Teixeira, namens de PPE-Fractie, Kerstin Westphal, namens de S&D-Fractie, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nikola Vuljanić.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski en Rosa Estaràs Ferragut.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.6 van de notulen van 16.4.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid