Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0248(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0078/2014

Teksty złożone :

A7-0078/2014

Debaty :

PV 16/04/2014 - 12
CRE 16/04/2014 - 12

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 14.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0436

Protokół
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg

12. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Georgios Stavrakakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Nuno Teixeira w imieniu grupy PPE, Kerstin Westphal w imieniu grupy S&D, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Nikola Vuljanić.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Rosa Estaràs Ferragut.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.6 protokołu z dnia 16.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności