Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0248(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0078/2014

Texte depuse :

A7-0078/2014

Dezbateri :

PV 16/04/2014 - 12
CRE 16/04/2014 - 12

Voturi :

PV 16/04/2014 - 14.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0436

Proces-verbal
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg

12. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)) - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Georgios Stavrakakis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Nuno Teixeira, în numele Grupului PPE, Kerstin Westphal, în numele Grupului S&D, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić şi Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nikola Vuljanić.

Au intervenit: Janusz Lewandowski şi Rosa Estaràs Ferragut.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.6 al PV din 16.4.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate