Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0078/2014

Predkladané texty :

A7-0078/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 12
CRE 16/04/2014 - 12

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0436

Zápisnica
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg

12. Fond solidarity Európskej únie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Georgios Stavrakakis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Nuno Teixeira v mene skupiny PPE, Kerstin Westphal v mene skupiny S&D, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nikola Vuljanić.

Vystúpili: Janusz Lewandowski a Rosa Estaràs Ferragut.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.6 zápisnice zo dňa 16.4.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia