Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000050/2014 (B7-0114/2014)

Разисквания :

PV 16/04/2014 - 13
CRE 16/04/2014 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

13. Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000050/2014) зададен от Alain Lamassoure, от името на комисията BUDG, към Съвета: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000051/2014) зададен от Alain Lamassoure, от името на комисията BUDG, към Комисията: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000053/2014) зададен от Eva Joly, от името на комисията DEVE, към Съвета: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000054/2014) зададен от Eva Joly, от името на комисията DEVE, към Комисията: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly и Alain Lamassoure развиха въпросите.

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra и Michael Cashman.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Dimitrios Kourkoulas.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 17.35 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 18.00 ч)

Правна информация - Политика за поверителност