Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000050/2014 (B7-0114/2014)

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 13
CRE 16/04/2014 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

13. Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000050/2014) που κατέθεσε ο Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς το Συμβούλιο: Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000051/2014) που κατέθεσε ο Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς την Επιτροπή: Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000053/2014) που κατέθεσε η Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000054/2014) που κατέθεσε η Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Οι Eva Joly και Alain Lamassoure αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra και Michael Cashman.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Δημήτριος Κούρκουλας.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.35 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 18.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου