Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2697(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000050/2014 (B7-0114/2014)

Debatten :

PV 16/04/2014 - 13
CRE 16/04/2014 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

13. Alarmerend tekort aan betalingen voor de financiering van externe steun van de EU (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000050/2014) van Alain Lamassoure, namens de Commissie BUDG, aan de Raad: Alarmerend tekort aan betalingen voor de financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000051/2014) van Alain Lamassoure, namens de Commissie BUDG, aan de Commissie: Alarmerend tekort aan betalingen ter financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000053/2014) van Eva Joly, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Alarmerend tekort aan betalingen ter financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000054/2014) van Eva Joly, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Alarmerend tekort aan betalingen ter financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly en Alain Lamassoure lichten de vragen toe.

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Göran Färm, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Ricardo Cortés Lastra en Michael Cashman.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski en Dimitrios Kourkoulas.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 17.35 uur onderbroken en om 18.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid