Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0183(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0271/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0271/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0432

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14.2. Σύστημα ιδίων πόρων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0432)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0432)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου