Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0270/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0270/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0434

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14.4. Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2014/2020(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0434)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου