Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0222(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0476/2013

Ingediende teksten :

A7-0476/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0438

Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

14.8. Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0438)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0438)

Juridische mededeling - Privacybeleid