Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0018/2014

Ingivna texter :

A7-0018/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 14.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0441

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

14.11. Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0441)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0441)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy