Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0440/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0440/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14.12. Μέλι ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A7-0440/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2014 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2014 (σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0442)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0442)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου