Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0380(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0282/2013

Ingediende teksten :

A7-0282/2013

Debatten :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Stemverklaringen
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Stemverklaringen
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

14.13. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (eindstemming)
Volledige verslagen

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Het debat heeft op 22 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 22.10.2013).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 23 oktober 2013 (punt 11.6 van de notulen van 23.10.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0443)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0443)

Het woord werd gevoerd door:

Guido Milana en Alain Cadec (rapporteur) voor de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid