Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0380(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0282/2013

Ingivna texter :

A7-0282/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Röstförklaringar
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

14.13. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (slutomröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Debatten hölls den 22 oktober 2013 (punkt 18 i protokollet av den 22.10.2013).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 23 oktober 2013 (punkt 11.6 i protokollet av den 23.10.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0443)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0443)

Inlägg:

Avant le vote, Guido Milana och Alain Cadec (föredragande).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy