Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0812(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0146/2014

Ingivna texter :

A7-0146/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0444

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

14.14. Europeiska polisakademin ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0444)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0444)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy