Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

14. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

14.2. Система на собствените ресурси * (гласуване)

14.3. Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства * (гласуване)

14.4. Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (гласуване)

14.5. Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта ***I (гласуване)

14.6. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I (гласуване)

14.7. Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд ***I (гласуване)

14.8. Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба) ***I (гласуване)

14.9. Макрофинансова помощ за Република Тунис ***I (гласуване)

14.10. Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (гласуване)

14.11. Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право ***I (гласуване)

14.12. Мед ***I (окончателно гласуване)

14.13. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (окончателно гласуване)

14.14. Европейски полицейски колеж ***I (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност