Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

14. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

14.2. Systém vlastních zdrojů * (hlasování)

14.3. Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (hlasování)

14.4. Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (hlasování)

14.5. Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti ***I (hlasování)

14.6. Fond solidarity Evropské unie ***I (hlasování)

14.7. Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I (hlasování)

14.8. Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) ***I (hlasování)

14.9. Makrofinanční pomoc Tuniské republice ***I (hlasování)

14.10. Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I (hlasování)

14.11. Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání ***I (hlasování)

14.12. Med ***I (konečné hlasování)

14.13. Evropský námořní a rybářský fond ***I (konečné hlasování)

14.14. Evropská policejní akademie ***I (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí