Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

14. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


14.1. Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

14.2. Σύστημα ιδίων πόρων * (ψηφοφορία)

14.3. Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (ψηφοφορία)

14.4. Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων (ψηφοφορία)

14.5. Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I (ψηφοφορία)

14.6. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

14.7. Αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

14.8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (διενέργεια δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) ***I (ψηφοφορία)

14.9. Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας ***I (ψηφοφορία)

14.10. Σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)

14.11. Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)

14.12. Μέλι ***I (τελική ψηφοφορία)

14.13. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (τελική ψηφοφορία)

14.14. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ***I (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου