Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

14. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


14.1. Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

14.2. Omavahendite süsteem * (hääletus)

14.3. Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed * (hääletus)

14.4.  Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (hääletus)

14.5. Avalikud tööturuasutused ***I (hääletus)

14.6. Euroopa Liidu Solidaarsusfond ***I (hääletus)

14.7. Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine ***I (hääletus)

14.8. Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) ***I (hääletus)

14.9. Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)

14.10. Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)

14.11. Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu ***I (hääletus)

14.12. Mesi ***I (lõpphääletus)

14.13. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (lõpphääletus)

14.14. Euroopa Politseikolledž ***I (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika