Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

14. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

14.2. Stelsel van eigen middelen * (stemming)

14.3. Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien * (stemming)

14.4. Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (stemming)

14.5. Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening ***I (stemming)

14.6. Solidariteitsfonds van de Europese Unie ***I (stemming)

14.7. Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds ***I (stemming)

14.8. Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik) ***I (stemming)

14.9. Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië ***I (stemming)

14.10. Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (stemming)

14.11. Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij ***I (stemming)

14.12. Honing ***I (eindstemming)

14.13. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (eindstemming)

14.14. Europese Politieacademie ***I (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid