Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

14. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

14.2. Sistemul de resurse proprii * (vot)

14.3. Resursele proprii tradiționale și resursele proprii bazate pe TVA și pe VNB și măsurile de răspuns la necesitățile trezoreriei * (vot)

14.4. Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii (vot)

14.5. Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă ***I (vot)

14.6. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ***I (vot)

14.7. Majorarea de capital a Fondului European de Investiții ***I (vot)

14.8. Agenţia Europeană pentru Medicamente (desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman) ***I (vot)

14.9. Acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Tunisia ***I (vot)

14.10. Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I (vot)

14.11. Protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării ***I (vot)

14.12. Mierea ***I (vot final)

14.13. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I (vot final)

14.14. Colegiul European de Poliție ***I (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate