Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

15. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Доклад Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr и Seán Kelly

Доклад Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly и Andrej Plenković

Доклад Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly и Hiltrud Breyer

Доклад Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo и Andrej Plenković.

(Заседанието, прекъснато в 18.45 ч, бе възобновено в 19.00 ч)

Правна информация - Политика за поверителност