Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg

15. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Verslag Anne E. Jensen en Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr en Seán Kelly

Verslag Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly en Andrej Plenković

Verslag Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly en Hiltrud Breyer

Verslag Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo en Andrej Plenković.

(De vergadering wordt om 18.45 uur onderbroken en om 19.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid