Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg

15. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Správa: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr a Seán Kelly

Správa: Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly a Andrej Plenković

Správa: Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly a Hiltrud Breyer

Správa: Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo a Andrej Plenković.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 19.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia