Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0089/2014

Ingivna texter :

A7-0089/2014

Debatter :

PV 16/04/2014 - 19
CRE 16/04/2014 - 19

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 9.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0451

Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

19. Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Ruža Tomašić för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Theodor Dumitru Stolojan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Cecilia Malmström och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 17.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy