Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy (rozprava)
 5.Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (rozprava)
 6.Změna pořadu jednání
 7.Hlasování
  
7.1.Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v autonomních oblastech Madeira a Azory * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (hlasování)
  
7.13.Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách (hlasování)
  
7.14.Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů (hlasování)
  
7.15.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (hlasování)
  
7.16.Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu ***II (hlasování)
  
7.17.Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***II (hlasování)
  
7.18.Náhodné úlovky kytovců ***II (hlasování)
  
7.19.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)
  
7.20.Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ***I (hlasování)
  
7.21.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***I (hlasování)
  
7.22.Ostraha vnějších námořních hranic ***I (hlasování)
  
7.23.Převod motorových vozidel ***I (hlasování)
  
7.24.Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou ***I (konečné hlasování)
  
7.25.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (konečné hlasování)
  
7.26.Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I (hlasování)
  
7.27.Financování evropských politických stran ***I (hlasování)
  
7.28.Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie ***I (hlasování)
  
7.29.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***I (hlasování)
  
7.30.Invazní nepůvodní druhy ***I (hlasování)
  
7.31.Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu ***I (hlasování)
  
7.32.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***I (hlasování)
  
7.33.Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (konečné hlasování)
  
7.34.Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (konečné hlasování)
  
7.35.Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Systém vlastních zdrojů * – Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů – Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů *** – Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (rozprava)
 12.Fond solidarity Evropské unie ***I (rozprava)
 13.Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (rozprava)
 14.Hlasování
  
14.1.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.2.Systém vlastních zdrojů * (hlasování)
  
14.3.Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (hlasování)
  
14.4.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (hlasování)
  
14.5.Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti ***I (hlasování)
  
14.6.Fond solidarity Evropské unie ***I (hlasování)
  
14.7.Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I (hlasování)
  
14.8.Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) ***I (hlasování)
  
14.9.Makrofinanční pomoc Tuniské republice ***I (hlasování)
  
14.10.Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I (hlasování)
  
14.11.Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání ***I (hlasování)
  
14.12.Med ***I (konečné hlasování)
  
14.13.Evropský námořní a rybářský fond ***I (konečné hlasování)
  
14.14.Evropská policejní akademie ***I (hlasování)
 15.Vysvětlení hlasování
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 17.Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna týkající se uchovávání údajů (C-293/12 a C-594/12) (rozprava)
 18.Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (rozprava)
 19.Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ***I (rozprava)
 20.Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (261 kb) Prezenční listina (62 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (5268 kb) 
 
Zápis (229 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (436 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2112 kb) 
 
Zápis (281 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (197 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1149 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí