Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Srijeda, 16. travnja 2014. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 4.100 godina nakon Prvog svjetskog rata: pouke koje treba izvući i budućnost Europe (rasprava)
 5.Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine (rasprava)
 6.Izmjena dnevnog reda
 7.Glasovanje
  
7.1.Zaštita vrsta divlje faune i flore ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Sejšela *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Komora *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Madagaskara *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Okvirni sporazum između EU-a i Koreje u pogledu pitanja koja se odnose na ponovni prihvat *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Okvirni sporazum između EU-a i Koreje uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EZ-a i Crne Gore (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske) *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Okvirni sporazum između EU-a i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Ovlašćivanje Portugala za primjenu snižene stope trošarine u autonomnim regijama Madeiri i Azorima na određena alkoholna pića * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Porez AIEM primjenjiv na Kanarskim otocima * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Izmjena Odluke 2004/162/EZ o porezu „octroi de mer” u francuskim prekomorskim departmanima u pogledu razdoblja njezine primjene * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Izmjene Poslovnika Parlamenta koje se odnose na parlamentarna pitanja (glasovanje)
  
7.13.Izmjena članka 90. Poslovnika Europskog parlamenta o međunarodnim sporazumima (glasovanje)
  
7.14.Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa (glasovanje)
  
7.15.Nacrt izmjene proračuna br. 1/2014.: tehničke prilagodbe u vezi s Europskim investicijskim fondom, programom Obzor 2020. i zajedničkim poduzećem Shift2Rail (glasovanje)
  
7.16.Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije ***II (glasovanje)
  
7.17.Inicijativa Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. ***II (glasovanje)
  
7.18.Slučajni ulov kitova i dupina ***II (glasovanje)
  
7.19.Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I (glasovanje)
  
7.20.Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice ***I (glasovanje)
  
7.21.Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica ***I (glasovanje)
  
7.22.Nadzor vanjskih morskih granica ***I (glasovanje)
  
7.23.Prijenos motornih vozila ***I (glasovanje)
  
7.24.Financijska odgovornost povezana sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana ***I (konačno glasovanje)
  
7.25.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a ***I (konačno glasovanje)
  
7.26.Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada ***I (glasovanje)
  
7.27.Financiranje europskih političkih stranaka ***I (glasovanje)
  
7.28.Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (glasovanje)
  
7.29.Emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa ***I (glasovanje)
  
7.30.Invazivne strane vrste ***I (glasovanje)
  
7.31.Tehnička provedba Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime ***I (glasovanje)
  
7.32.Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***I (glasovanje)
  
7.33.Razrješnica za 2012.: Europski parlament (konačno glasovanje)
  
7.34.Pravo Europskog parlamenta na istragu (konačno glasovanje)
  
7.35.Odnosi Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Sustav vlastitih sredstava * - Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava - Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava *** - Tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom * (rasprava)
 12.Fond solidarnosti Europske unije ***I (rasprava)
 13.Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a (rasprava)
 14.Glasovanje
  
14.1.Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
14.2.Sustav vlastitih sredstava * (glasovanje)
  
14.3.Tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom * (glasovanje)
  
14.4.Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (glasovanje)
  
14.5.Poboljšana suradnja između javnih službi za zapošljavanje ***I (glasovanje)
  
14.6.Fond solidarnosti Europske unije ***I (glasovanje)
  
14.7.Povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda ***I (glasovanje)
  
14.8.Europska agencija za lijekove (provođenje aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za ljudsku uporabu) ***I (glasovanje)
  
14.9.Makrofinancijska pomoć Republici Tunisu ***I (glasovanje)
  
14.10.Plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ***I (glasovanje)
  
14.11.Kaznenopravna zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja ***I (glasovanje)
  
14.12.Med ***I (konačno glasovanje)
  
14.13.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (konačno glasovanje)
  
14.14.Europska policijska akademija ***I (glasovanje)
 15.Obrazloženja glasovanja
 16.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 17.Presuda Suda Europske unije od 8. travnja o čuvanju podataka (C-293/12 i C-594/12) (rasprava)
 18.Vjerske slobode i kulturna raznolikost (rasprava)
 19.Povreda propisa o tržišnom natjecanju ***I (rasprava)
 20.Europski fondovi za dugoročna ulaganja ***I (rasprava)
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (247 kb) Popis nazočnih (62 kb)    Rezultati poimeničnog glasovanja (5268 kb) 
 
Zapisnik (232 kb) Popis nazočnih (37 kb) Rezultati glasovanja (452 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (2113 kb) 
 
Zapisnik (277 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (179 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (1138 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti