Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.Az első világháború óta eltelt 100 év: tanulságok és Európa jövője (vita)
 5.A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (vita)
 6.A napirend módosítása
 7.Szavazások órája
  
7.1.A vadon élő állat- és növényfajok védelme ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az EK és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.3.Az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.4.Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.5.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdésekről *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.6.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás, a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.7.Az EK és Montenegró közötti stabilizációs és társulási megállapodás (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.8.Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, EU és Grúzia közötti keretmegállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.9.Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezése * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.10.A Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adó * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.11.A Franciaország tengerentúli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszaka tekintetében történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.12.Az eljárási szabályzat parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (szavazás)
  
7.13.A Parlament eljárási szabályzatának a nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosítása (szavazás)
  
7.14.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása az elektronikus aláírás lehetővé tétele érdekében (szavazás)
  
7.15.1. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Beruházási Alapot, a Horizont 2020 programot és a Shift2Rail közös vállalkozást érintő technikai kiigazítások (szavazás)
  
7.16.Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében ***II (szavazás)
  
7.17.Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése ***II (szavazás)
  
7.18.A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***II (szavazás)
  
7.19.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (szavazás)
  
7.20.A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I (szavazás)
  
7.21.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (szavazás)
  
7.22.A külső tengeri határok felügyelete ***I (szavazás)
  
7.23.A gépjárművek belső piacon belüli átvitele ***I (szavazás)
  
7.24.Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség ***I (zárószavazás)
  
7.25.Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (zárószavazás)
  
7.26.Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása ***I (szavazás)
  
7.27.Az európai politikai pártok finanszírozása ***I (szavazás)
  
7.28.Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
  
7.29.A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás ***I (szavazás)
  
7.30.Idegenhonos özönfajok ***I (szavazás)
  
7.31.Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása ***I (szavazás)
  
7.32.Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***I (szavazás)
  
7.33.2012. évi mentesítés: Európai Parlament (zárószavazás)
  
7.34.Az Európai Parlament vizsgálati joga (zárószavazás)
  
7.35.Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az Európai Unió saját forrásainak rendszere * - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések *** - A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (vita)
 12.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I (vita)
 13.Riasztó hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (vita)
 14.Szavazások órája
  
14.1.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
14.2.Az Európai Unió saját forrásainak rendszere * (szavazás)
  
14.3.A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (szavazás)
  
14.4.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (szavazás)
  
14.5.Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről ***I (szavazás)
  
14.6.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I (szavazás)
  
14.7.Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése ***I (szavazás)
  
14.8.Európai Gyógyszerügynökség (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek) ***I (szavazás)
  
14.9.Makroszintű pénzügyi támogatás a Tunéziai Köztársaságnak ***I (szavazás)
  
14.10.A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)
  
14.11.Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme ***I (szavazás)
  
14.12.Méz ***I (zárószavazás)
  
14.13.Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (zárószavazás)
  
14.14.Európai Rendőrakadémia ***I (szavazás)
 15.A szavazáshoz fűzött indokolások
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.Az Európai Bíróság április 8-i ítélete az adatmegőrzésről (C-293/12. és C-594/12. sz. ügy) (vita)
 18.Vallásszabadság és kulturális sokféleség (vita)
 19.A versenyjogi rendelkezések megsértése ***I (vita)
 20.Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (267 kb) Jelenléti ív (62 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (5268 kb) 
 
Jegyzőkönyv (240 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredménye (440 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2114 kb) 
 
Jegyzőkönyv (292 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (181 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1143 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat