Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.100 gadi pēc Pirmā pasaules kara - pieredze, no kuras būtu jāmācās, un Eiropas nākotne (debates)
 5.Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (debates)
 6.Darba kārtības grozīšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.2.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts EK un Seišelu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.3.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kuri paredzēti ES un Komoru Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.4.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Madagaskaras Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.5.ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.6.ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.7.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalnes Republiku (Protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.8.Eiropas Savienības un Gruzijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.9.Atļaujas piešķiršana Portugālei piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi noteiktiem alkoholiskajiem dzērieniem Madeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.10.Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.11.Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas ilgumu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.12.Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem (balsošana)
  
7.13.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 90. pantā "Starptautiski nolīgumi" (balsošana)
  
7.14.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā, lai paredzētu iespēju izmantot elektronisko parakstu (balsošana)
  
7.15.Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail” (balsošana)
  
7.16.Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***II (balsošana)
  
7.17.Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam ***II (balsošana)
  
7.18.Vaļveidīgo nejauša nozveja ***II (balsošana)
  
7.19.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)
  
7.20.No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana ***I (balsošana)
  
7.21.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***I (balsošana)
  
7.22.Ārējo jūras robežu uzraudzība ***I (balsošana)
  
7.23.Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošana ***I (balsošana)
  
7.24.Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse ***I (galīgais balsojums)
  
7.25.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I (galīgais balsojums)
  
7.26.Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I (balsošana)
  
7.27.Eiropas politisko partiju finansēšana ***I (balsošana)
  
7.28.Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I (balsošana)
  
7.29.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas ***I (balsošana)
  
7.30.Invazīvas svešzemju sugas ***I (balsošana)
  
7.31.Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehniskā īstenošanā ***I (balsošana)
  
7.32.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības ***I (balsošana)
  
7.33.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (galīgais balsojums)
  
7.34.Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (galīgais balsojums)
  
7.35.Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Pašu resursu sistēma * - Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi - Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi *** - Tradicionālie PVN un NKI pašu resursi un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības * (debates)
 12.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ***I (debates)
 13.Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējās palīdzības finansēšanai (debates)
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
14.2.Pašu resursu sistēma * (balsošana)
  
14.3.Tradicionālie PVN un NKI pašu resursi un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības * (balsošana)
  
14.4.Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi (balsošana)
  
14.5.Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem ***I (balsošana)
  
14.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ***I (balsošana)
  
14.7.Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšana ***I (balsošana)
  
14.8.Eiropas Zāļu aģentūra (farmakovigilances darbību veikšana attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm) ***I (balsošana)
  
14.9.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijas Republikai ***I (balsošana)
  
14.10.Plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I (balsošana)
  
14.11.Euro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu ***I (balsošana)
  
14.12.Medus ***I (galīgais balsojums)
  
14.13.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (galīgais balsojums)
  
14.14.Eiropas Policijas akadēmija ***I (balsošana)
 15.Balsojuma skaidrojumi
 16.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 17.Eiropas Savienības Tiesas 8. aprīļa spriedums attiecībā uz datu saglabāšanu (lietas C 293/12 un C 594/12) (debates)
 18.Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (debates)
 19.Konkurences tiesību pārkāpumi ***I (debates)
 20.Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi ***I (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (261 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (5268 kb) 
 
Protokols (234 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (459 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2126 kb) 
 
Protokols (282 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (187 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1144 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika