Index 
Jegyzőkönyv
PDF 292kWORD 240k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.Az első világháború óta eltelt 100 év: tanulságok és Európa jövője (vita)
 5.A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (vita)
 6.A napirend módosítása
 7.Szavazások órája
  
7.1.A vadon élő állat- és növényfajok védelme ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az EK és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.3.Az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.4.Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.5.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdésekről *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.6.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás, a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.7.Az EK és Montenegró közötti stabilizációs és társulási megállapodás (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.8.Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, EU és Grúzia közötti keretmegállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.9.Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezése * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.10.A Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adó * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.11.A Franciaország tengerentúli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszaka tekintetében történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.12.Az eljárási szabályzat parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (szavazás)
  
7.13.A Parlament eljárási szabályzatának a nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosítása (szavazás)
  
7.14.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása az elektronikus aláírás lehetővé tétele érdekében (szavazás)
  
7.15.1. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Beruházási Alapot, a Horizont 2020 programot és a Shift2Rail közös vállalkozást érintő technikai kiigazítások (szavazás)
  
7.16.Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében ***II (szavazás)
  
7.17.Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése ***II (szavazás)
  
7.18.A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***II (szavazás)
  
7.19.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (szavazás)
  
7.20.A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I (szavazás)
  
7.21.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (szavazás)
  
7.22.A külső tengeri határok felügyelete ***I (szavazás)
  
7.23.A gépjárművek belső piacon belüli átvitele ***I (szavazás)
  
7.24.Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség ***I (zárószavazás)
  
7.25.Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (zárószavazás)
  
7.26.Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása ***I (szavazás)
  
7.27.Az európai politikai pártok finanszírozása ***I (szavazás)
  
7.28.Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
  
7.29.A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás ***I (szavazás)
  
7.30.Idegenhonos özönfajok ***I (szavazás)
  
7.31.Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása ***I (szavazás)
  
7.32.Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***I (szavazás)
  
7.33.2012. évi mentesítés: Európai Parlament (zárószavazás)
  
7.34.Az Európai Parlament vizsgálati joga (zárószavazás)
  
7.35.Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az Európai Unió saját forrásainak rendszere * - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések *** - A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (vita)
 12.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I (vita)
 13.Riasztó hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (vita)
 14.Szavazások órája
  
14.1.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
14.2.Az Európai Unió saját forrásainak rendszere * (szavazás)
  
14.3.A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (szavazás)
  
14.4.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (szavazás)
  
14.5.Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről ***I (szavazás)
  
14.6.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I (szavazás)
  
14.7.Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése ***I (szavazás)
  
14.8.Európai Gyógyszerügynökség (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek) ***I (szavazás)
  
14.9.Makroszintű pénzügyi támogatás a Tunéziai Köztársaságnak ***I (szavazás)
  
14.10.A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)
  
14.11.Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme ***I (szavazás)
  
14.12.Méz ***I (zárószavazás)
  
14.13.Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (zárószavazás)
  
14.14.Európai Rendőrakadémia ***I (szavazás)
 15.A szavazáshoz fűzött indokolások
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.Az Európai Bíróság április 8-i ítélete az adatmegőrzésről (C-293/12. és C-594/12. sz. ügy) (vita)
 18.Vallásszabadság és kulturális sokféleség (vita)
 19.A versenyjogi rendelkezések megsértése ***I (vita)
 20.Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Javaslat az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE, ECON, IMCO

- Javaslat a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON, LIBE, IMCO


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a poli(vinil-alkohol)-poli(etilénglikol) ojtott kopolimer szilárd étrend-kiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - határidő: 5/6/2014)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenil-fenol, klórmekvát, ciflufenamid, ciflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, foszetil, indoxakarb, izoprotiolán, mandipropamid, metaldehid, metkonazol, foszmet, pikloram, propizamid, piriproxifen, saflufenacil, spinozad és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - határidő: 10/6/2014)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acibenzolar-S-metil, etoxikin, fluzilazol, izoxaflutol, molinát, propoxikarbazon, piraflufen-etil, kinoklamin és warfarin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - határidő: 5/6/2014)
utalva, illetékes: ENVI.


4. Az első világháború óta eltelt 100 év: tanulságok és Európa jövője (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az első világháború óta eltelt 100 év: tanulságok és Európa jövője (2014/2670(RSP))

Az elnök felvezető beszédet mond.

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Daniël van der Stoep, független.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök


5. A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (2014/2699(RSP))

Štefan Füle nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, független, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle és Zbigniew Ziobro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker és Krisztina Morvai.

Felszólal: Štefan Füle.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

6. A napirend módosítása

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az eljárási szabályzat 140. cikkével összhangban a napirend következő módosítását javasolja:

Az esti, 18.00 és 19.00 óra között tervezett szavazások óráját a szavazatok szóbeli indokolása követi, melyet másnapra terveztek, 19.00-ig, amikor is a viták folytatódnak.

A napirendet ennek megfelelően módosítják.

°
° ° °

Felszólal: William (The Earl of) Dartmouth a déli szavazások órájáról.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. A vadon élő állat- és növényfajok védelme ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0397)


7.2. Az EK és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0398)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


7.3. Az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv Európai Unió nevében való megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0399)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.4. Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0400)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


7.5. Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdésekről *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0401)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.6. Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás, a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0402)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.7. Az EK és Montenegró közötti stabilizációs és társulási megállapodás (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0403)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


7.8. Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, EU és Grúzia közötti keretmegállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0404)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


7.9. Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezése * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0405)


7.10. A Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adó * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0406)


7.11. A Franciaország tengerentúli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszaka tekintetében történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0407)


7.12. Az eljárási szabályzat parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a parlamenti kérdések vonatkozásában [2013/2083(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(A módosítások elfogadásához minősített többség szükséges.)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások: lásd „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2014)0408)

A módosítások a nyolcadik parlamenti ciklus első ülésszakának első napján lépnek hatályba.


7.13. A Parlament eljárási szabályzatának a nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosítása (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatnak a nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosítása [2013/2259(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: David Martin (A7-0253/2014)

(A módosítások elfogadásához minősített többség szükséges.)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások: lásd „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2014)0409)

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba.


7.14. A Parlament eljárási szabályzatának módosítása az elektronikus aláírás lehetővé tétele érdekében (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az elektronikus aláírás lehetővé tétele érdekében való módosításáról [2014/2011(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(A módosítások elfogadásához minősített többség szükséges.)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások: lásd „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2014)0410)

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba.


7.15. 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Beruházási Alapot, a Horizont 2020 programot és a Shift2Rail közös vállalkozást érintő technikai kiigazítások (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0411)


7.16. Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályoknak és eljárásoknak a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében történő megállapításáról, és a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(A szöveg elutasításához minősített többség szükséges)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2014)0412)


7.17. Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépéséről szóló 1622/2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2014)0413)


7.18. A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2014)0414)


7.19. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (szavazás)

Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0415)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0415)

Felszólalások

Danuta Jazłowiecka (előadó), a szavazás után.


7.20. A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I (szavazás)

Jelentés a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0416)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0416)


7.21. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (szavazás)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0417)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0417)

Felszólalások

Robert Goebbels, e jelentés ENVI bizottságon belüli elkészítéséről és Margrete Auken (előadó).


7.22. A külső tengeri határok felügyelete ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0418)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0418)


7.23. A gépjárművek belső piacon belüli átvitele ***I (szavazás)

Jelentés a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (előadó) aki az eljárási szabályzat 175. cikke (2) bekezdésének megfelelően kéri, hogy jelentését utalják vissza a bizottsághoz.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A Parlament elfogadja a javaslatot.


7.24. Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség ***I (zárószavazás)

Jelentés az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

A vita időpontja: 2013. május 22 (2013.5.22-i jegyzőkönyv, 19. pont ).

A szavazást a 2013. május 23-i ülésen elhalasztották (2013.5.23-i jegyzőkönyv, 13.3. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0419)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0419)

Felszólalások

Helmut Scholz, aki a 172. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri, hogy a jelentést utalják vissza a bizottsághoz, Paweł Zalewski (előadó), aki ellenzi azt és Franziska Keller aki támogatja a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

Paweł Zalewski, a szavazás után.


7.25. Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (zárószavazás)

Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

A vita időpontja: 2014. február 4 (2014.2.4-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A szavazást a 2014. február 5-i ülésen elhalasztották (2014.2.5-i jegyzőkönyv, 9.13. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0420)


7.26. Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása ***I (szavazás)

Jelentés az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0421)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0421)

Felszólalások

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke), a szavazás előtt.


7.27. Az európai politikai pártok finanszírozása ***I (szavazás)

Jelentés a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai parlamenti pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0422)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0422)


7.28. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (szavazás)

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0423)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0423)


7.29. A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás ***I (szavazás)

Jelentés a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0424)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0424)


7.30. Idegenhonos özönfajok ***I (szavazás)

Jelentés az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének a megelőzéséről és féken tartásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0425)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0425)

Felszólalások

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása ***I (szavazás)

Jelentés az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0426)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0426)


7.32. Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***I (szavazás)

Jelentés az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelve irányuló javaslatról [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Ingeborg Gräßle és Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0427)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0427)


7.33. 2012. évi mentesítés: Európai Parlament (zárószavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

A vita időpontja: 2014. április 2 (2014.4.2-i jegyzőkönyv, 24. pont ).

A szavazást a 2014. április 3-i ülésen elhalasztották (2014.4.3-i jegyzőkönyv, 7.13. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0428)

Felszólalások

Daniel Cohn-Bendit, a szavazás előtt, a 2014. április 3-án szavazásra bocsátott állásfoglalásának (61) bekezdéséről (Az elnök pontosításokat közöl).

Jens Geier, az előadó nevében, aki jelzi, hogy Cătălin Sorin Ivan (előadó), vissza kívánja vonni nevét a jelentésről.


7.34. Az Európai Parlament vizsgálati joga (zárószavazás)

Jelentés az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról [2009/2212(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: David Martin (A7-0352/2011)

A vita időpontja: 2012. május 23 (2012.5.23-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

A szavazást a 2012. május 23-i ülésen elhalasztották (2012.5.23-i jegyzőkönyv, 8.6. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0429)


7.35. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról [2013/2185(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0430)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2014. április 15., kedd)

Ajánlás második olvasatra Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica és Daniel Hannan

Mario Pirillo - jelentés - A7-0162/2014
Dubravka Šuica és Daniel Hannan

Marit Paulsen - jelentés - A7-0129/2014
Dubravka Šuica és Charles Tannock

Hynek Fajmon - jelentés - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Christel Schaldemose - jelentés - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Sirpa Pietikäinen - jelentés - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Hans-Peter Martin - jelentés - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Anthea McIntyre - jelentés - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri és Dubravka Šuica.

(Szavazások órája: 2014. április 16., szerda)

Ajánlás második olvasatra Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock és Dubravka Šuica

Danuta Jazłowiecka - jelentés - A7-0249/2013
Paul Murphy és Dubravka Šuica

Marie-Christine Vergiat - jelentés - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica és Andrej Plenković

Margrete Auken - jelentés - A7-0174/2014
Dubravka Šuica és Andrej Plenković

Carlos Coelho - jelentés - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio és Andrej Plenković

Cătălin Sorin Ivan - jelentés - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.00-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Az Európai Unió saját forrásainak rendszere * - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések *** - A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (vita)

Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről [2014/2020(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Ajánlás az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló tanácsi rendelet (EU, Euratom) tervezetéről [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Jelentés a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (az előadó helyettese) és Anne E. Jensen előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Salvador Garriga Polledo, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Haug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons és Andrej Plenković.

Felszólal: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure és Anne E. Jensen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 14.2,. pont , 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 14.4. pont és 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 14.3. pont .


12. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I (vita)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Georgios Stavrakakis (a BUDG bizottság véleményének előadója), Nuno Teixeira, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kerstin Westphal, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić és Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nikola Vuljanić.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Rosa Estaràs Ferragut.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 14.6. pont .


13. Riasztó hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000050/2014) felteszi: Alain Lamassoure, a BUDG bizottság nevében, a Tanácshoz: Riasztó hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000051/2014) felteszi: Alain Lamassoure, a BUDG bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós külső segítségnyújtás finanszírozására szolgáló kifizetési előirányzatok aggasztó hiánya (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000053/2014) felteszi: Eva Joly, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: Riasztó hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000054/2014) felteszi: Eva Joly, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Riasztó hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly és Alain Lamassoure kifejti a kérdéseket.

Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göran Färm, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ricardo Cortés Lastra és Michael Cashman.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Dimitrios Kourkoulas.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 17.35-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 18.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

14. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


14.1. Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló tanácsi rendelet (EU, Euratom) tervezetéről [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0431)

A Parlament jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot.


14.2. Az Európai Unió saját forrásainak rendszere * (szavazás)

Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0432)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0432)


14.3. A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (szavazás)

Jelentés a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P7_TA(2014)0433)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0433)

Felszólalások

Jean-Marie Cavada a szavazás előtt.


14.4. Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (szavazás)

Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről [2014/2020(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0434)


14.5. Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről ***I (szavazás)

Jelentés az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0435)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0435)

Felszólalások

A szavazás után, Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) a Bizottság nyilatkozataival kapcsolatosan, a következő képviselők jelentése tekintetében: Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) és Kinga Gál (A7-0146/2014).


14.6. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0436)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0436)


14.7. Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0437)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0437)

Felszólalások

Miguel Angel Martínez Martínez, a szavazás után.


14.8. Európai Gyógyszerügynökség (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0438)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0438)


14.9. Makroszintű pénzügyi támogatás a Tunéziai Köztársaságnak ***I (szavazás)

Jelentés a Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0439)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0439)


14.10. A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)

Jelentés a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0440)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0440)


14.11. Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme ***I (szavazás)

Jelentés az euró és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0441)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0441)


14.12. Méz ***I (zárószavazás)

Jelentés a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A7-0440/2013)

A vita időpontja: 2014. január 14 (2014.1.14-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

A szavazást a 2014. január 15-i ülésen elhalasztották (2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.12. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0442)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0442)


14.13. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (zárószavazás)

Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A7-0282/2013)

A vita időpontja: 2013. október 22 (2013.10.22-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A szavazást a 2013. október 23-i ülésen elhalasztották (2013.10.23-i jegyzőkönyv, 11.6. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0443)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0443)

Felszólalások

A szavazás előtt, Guido Milana és Alain Cadec (előadó).


14.14. Európai Rendőrakadémia ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0444)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0444)


15. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

David Martin - jelentés - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Anne E. Jensen és Jean-Luc Dehaene - jelentés - A7-0271/2014
Peter Jahr és Seán Kelly

Rosa Estaràs Ferragut - jelentés - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly és Andrej Plenković

Julie Girling - jelentés - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly és Hiltrud Breyer

Alain Cadec - jelentés - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo és Andrej Plenković.

(A 18.45-kor megszakított ülést 19.00-kor folytatják.)


16. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

17. Az Európai Bíróság április 8-i ítélete az adatmegőrzésről (C-293/12. és C-594/12. sz. ügy) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Európai Bíróság április 8-i ítélete az adatmegőrzésről (C-293/12. és C-594/12. sz. ügy) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Murphy, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Manfred Weber, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Axel Voss, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld és Cornelia Ernst, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch és Birgit Sippel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marc Tarabella, Christian Engström és Ana Gomes.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


18. Vallásszabadság és kulturális sokféleség (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Vallásszabadság és kulturális sokféleség (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Marietta Giannakou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt és Seán Kelly.

Felszólal: Dimitrios Kourkoulas.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Marietta Giannakou, az AFET bizottság nevében, az Unió külpolitikájáról egy kulturális és vallási különbségekkel teli világban (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.12. pont .


19. A versenyjogi rendelkezések megsértése ***I (vita)

Jelentés a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ildikó Gáll-Pelcz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Antolín Sánchez Presedo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Theodor Dumitru Stolojan.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Cecilia Malmström és Andreas Schwab.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


20. Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (vita)

Jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ivailo Kalfin (a BUDG bizottság véleményének előadója), Astrid Lulling, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Theodor Dumitru Stolojan és Ruža Tomašić.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 531.857/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat