Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. dubna 2014 - Štrasburk

2. Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000049/2014), kterou pokládá Paul Rübig za výbor ITRE Komisi: Proces konzultací „Top 10“ a snižování zátěže malých a středních podniků (MSP) způsobené regulací na úrovni EU (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Paul Rübig za výbor ITRE o konzultačním postupu „Top Ten“ a snižování zátěže plynoucí z předpisů EU pro malé a střední podniky (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o konzultačním procesu „top ten“ a o snižování regulační zátěže EU pro malé a střední podniky (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 17.4.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí