Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg

2. Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2014) af Paul Rübig, for ITRE, til Kommissionen: "Top 10-høringsprocessen" og mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Paul Rübig, for ITRE, om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 17.4.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik